^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Центр підготовки до ЗНО - це простір, створений для розширення знань зі шкільних предметів і творчих меж в освіті, вектор, який сполучає школу, ЗВО і професію!

 

У Центр підготовки до ЗНО Київського національного торговельно-економічного університету приймаються громадяни України (учні 11-х класів; особи, які мають повну загальну середню освіту), що виявили бажання пройти практичну підготовку для складання зовнішнього незалежного тестування, єдиного фахового вступного випробування або вступних іспитів до закладів вищої освіти України.

 

Мета діяльності: поглиблення знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів з дисциплін, що зазначені в переліку вступних предметів до КНТЕУ, затвердженому Міністерством освіти і науки України; практична підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного фахового вступного випробування, що проводиться Українським центром оцінювання якості освіти, та складання вступних іспитів до закладів вищої освіти.

 

Підготовка громадян до вступу в університет здійснюється за спеціальностями:

 

Філологія

Економіка

Психологія 

Соціологія

Міжнародні економічні відносини

Журналістика (Реклама і зв’язки з громадськістю)

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

Публічне управління та адміністрування

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Право

Міжнародне право

Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерні науки

Системний аналіз

Кібербезпека

Харчові технології

Готельно-ресторанна справа

Туризм

 

У програмі навчання:

- для слухачів загальноосвітніх навчальних закладів: українська мова та література, математика, географія, історія України, біологія, іноземна мова (англійська, німецька, французька), фізика, хімія;

- для слухачів освітнього ступеня бакалавра: правничі дисципліни, іноземна мова (англійська, німецька, французька).

 

Навчання в Центрі вирішує наступні завдання:

дає можливість отримати комплексну підготовку з дисциплін, винесених на вступні випробування;
допомагає засвоїти найбільш важкі і проблемні розділи дисциплін, що вивчаються;
сприяє адаптації слухачів до лекційно-семінарської системи вищої школи, виробляє навички конспектування, самостійної роботи з літературою, закладаючи тим самим основу для успішного навчання у внз;
закріплює професійну орієнтацію слухачів на здобуття вищої освіти у закладах ЗВО.